Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a bevasarloutca.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
további információ
Elfogadom
Nem fogadom el

BUM nyereményjáték szabályzata 2021 - MNF

A nyereményjáték szervezője és a nyeremény felajánlója a Bevásárlóutca Menedzsment, BUM Nonprofit Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-920089, Adószám: 14792469-2-41, Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) továbbiakban a Szervező, lebonyolítója pedig a Positive by Hinora Group Kft (székhelye: 1062 Budapest, Délibáb utca 29. cégjegyzékszáma: 01-09-739724) továbbiakban, mint Lebonyolító. A nyereményjáték résztvevői (továbbiakban: Játékos) elfogadják a következő részvételi feltételeket és a későbbiekben is ehhez tartják magukat.

A nyereményjáték a Lebonyolító által üzemeltetett Facebook oldalon, a BUM - Bevásárló és Tematikus utcák Facebook oldalán érhető el. Az összes Facebook felhasználó részt vehet a játékban.

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékosok a játékban való részvétel előtt kötelesek tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

A játékban megszerezhető nyeremények felhasználásához a mindenkor hatályos kormányrendelet szerinti szabályokat kell figyelembe venni. Kérjük, erre legyen figyelemmel, hogy időközben változhatnak a járványügyi szabályok.

 

Nyereményjáték sorozat időtartama: 2021. október 14 – 2021. december 1-ig. Ezen belül 7 sorozat valósul meg.

2021. október 14-20.

2021. október 21-27.

2021. október 28. - november 3.

2021. november 4-10.

2021. november 11-17.

2021. november 18-24.

2021. november 25. - december 1.

 

A Játék menete

A Játék során a Játékosoknak, 3 kérdésre kell helyesen válaszolniuk, és a poszt alatt kommentben megküldeni részünkre a megoldást.

A nyertesek sorsolás útján kerülnek kiválasztásra és privát messenger üzenetben kapnak értesítést, hogy nyertek. Amennyiben az üzenetre 3 napon belül nem érkezik visszajelzés a jegyek átvételét illetően, úgy azokat egy másik helyes választ beküldő játékos számára adjuk tovább.

A Nyeremények, az aktuális posztban meghatározott belépőjegyek.

 

Nyeremény

A játék során a Magyar Nemzeti Filharmonikusok által biztosított alábbi előadásokra lehet páros jegyet nyerni:

Dátum

Műsor

   

2021.10.28

Gyász és vigasz - Verdi: Requiem (Müpa)

2021.11.06

Kocsis emlékest - In memoriam Kocsis (Müpa)

2021.11.11

Tyúk és Medve (Pesti Vigadó)

2021.11.25

A jégmezők lovagja (Müpa)

2021.12.02

Cipolla - Márió és a varázsló (Pesti Vigadó)

2021.12.16

Félicien David: Herculanum (Müpa)

2021.12.23

Hálaadás - A Nemzeti Filharmonikusok karácsonyi koncertje (Müpa)

A jegyeket e-mailben tudjuk megküldeni, ezért kérjük, hogy amennyiben nyer, a kiértesítő messenger üzenetre válaszul küldje meg az e-mail címet, ahova a jegyeket küldhetjük. Aki a kiértesítéstől számított 3 napon belül nem veszi fel velünk a kapcsolatot, azt a jegy visszautasításának vesszük és új nyertest sorsolunk.

 

Sorsolás időpontja

Az előadásokra a sorsolások az alábbi időpontokban történnek:

2021. október 20. 12.00

2021. október 27. 12.00

2021. november 3. 12.00

2021. november 10. 12.00

2021. november 17. 12.00

2021. november 24. 12.00

2021. december 1. 12.00

 

Részvétel

A Játékban bárki részt vehet, aki elmúlt 18 éves és rendelkezik magyarországi lakhellyel, valamint védettségi igazolvánnyal. A részvétel további feltétele, hogy a Játékos által megadott adatok (facebook profil) valósak legyenek. A Szervező adategyeztetés céljából fenntartja a jogot adategyeztetésre, a Játékos által a megadott elérhetőségeken. A Szervezőnek jogában áll egyes személyeket kizárni a Játékból, amennyiben a részvételi feltételek be nem tartását, vagy manipulációt észlel. A Játékban való részvétel teljesen költségmentes. A nyerteseket sem terheli semmilyen további költség a nyeremény kapcsán. A Játékosoknak a játékban való részvétellel semmilyen kötelezettsége nem lesz a Szervező felé. A nyeremény készpénzre nem váltható, más jegyre nem cserélhető. A jegyeket továbbértékesíteni szigorúan tilos!

 

Adatvédelem

Ez a promóció semmilyen kapcsolatban nem áll a Facebookkal, nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A Játékosoktól kapott információkat a Szervező kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Szervező fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.

 

Nyertesek értesítése, kapcsolatfelvétel

A nyerteseket messengeren keresztül értesítjük. A Facebookon megadott hibás vagy valótlan címekből eredő eredménytelen értesítésért a Szervező nem vállal felelősséget. A nyerteseknek, a Lebonyolító általi kapcsolatfelvételt követően, legkésőbb 3 munkanapig van lehetőségük válaszolni, majd ezt követően megadni az e-mail címet, amire a jegyeket el tudjuk küldeni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a jegyeket egy másik helyes választ beküldő játékos számára adjuk tovább.

A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremények átadása a fentiekben írt határidőkön belül megtörténjen.

 

Általános rendelkezések

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes.

A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot akár annak időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Facebook oldalán. A Nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosok Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

 

Budapest, 2021. október 14.