facebook share

Megjelenés dátuma: 2014. december 12.

Belvárosi Társasházakért Alapítvány

Alapítványunk 2011-ben jött létre, hogy a Belváros, a Főváros műemlékileg védett része, illetve ezen a területen található leggyakrabban előforduló épített egység: a Társasházak segítségére legyen.

A Belváros lett Alapítványunk működési területe, mely magában foglalja a teljes V. kerületet, illetve a VI-VII. kerületek jelentős részeit, valamint eléri a XIV. kerületet a Városligetnél, továbbá érinti a VIII., XIII., IX. kerületeket is. Működési területünk magában foglalja a 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet szerinti világörökségi helyszínként meghatározott műemléki jelentőségű területet.

A Belváros az épített kulturális örökségünk szerves része, talán az egyik legreprezentatívabb épített egység, mely rengeteg turistát is vonz a világ minden részéről.

Alapítványunk tartós közérdekű célja hozzájárulni a pesti belváros (Belváros) szellemi, kulturális értékeinek megőrzéséhez és gyarapításához, arculatának, környezetének megóvásához és fejlesztéséhez. E cél érdekében az Alapítvány közhasznú tevékenysége révén támogatóként kapcsolódik be a belvárosi műemléki és egyéb épített, valamint természeti értékek védelmébe és fejlesztésébe, a belvárosi urbánus kultúra megismertetésébe, ápolásába és fejlesztésébe, a Belváros területén lakók életminőségének javításába.

 

A Belvárosi Társasházakért Alapítvány elérhetősége saját honlapján http://www.belvaros-bta.hu

Az Alapítvány céljai elérése érdekében:

 • Elősegíti és támogatja a belvárosi műemléki környezet és a műemlék épületek védelmét, a társasházközösségek tájékoztatását a védett épületek, területek sajátosságairól, értékeiről. Ennek keretében támogatást nyújt a műemléki védettség alatt álló társasházi, illetve egyéb épületek, épületrészek állagának felméréséhez, megóvásához, azok felújításához. A társasházközösségek számára történő műemlékvédelmi tárgyú információszolgáltatást támogatja és végzi (kiadványok, az Alapítvány honlapján történő közlések, rendezvények útján).
 • Elősegíti a Belváros arculatának megőrzését, épített és természeti környezete minőségének javítását. Ennek keretében támogatja a műemléki védettséget nem élvező társasházi épületek, épületrészek állagmegóvását és felújítását; a társasházak hatékonyabb energiafelhasználását, illetőleg nagyobb levegőtisztaság-védelmet eredményező korszerűsítéseket. Támogatja a zöldterületek gondozását, fejlesztését, a szelektív hulladékgyűjtésnek a jelenleginél szélesebb körű elterjedését és hatékonyságának növelését.
 • Támogatja a belvárosi társasházakban élő idős, mozgássérült emberek akadálymentes épületen belüli közlekedését szolgáló műszaki fejlesztéseket.
 • Támogatja a Belváros, mint urbanizációs területi egység lakosságának lokálpatriotizmusát, környezettudatos gondolkozását elősegítő nevelő és oktató, ismeretterjesztő tevékenységeket.
 • Támogatja a Belváros építészeti, területi, kulturális sajátosságainak, értékeinek ismeretterjesztő bemutatását.
 • Támogatja a belváros kulturális sokszínűség ápolását, a közparkok és társasházak területeinek kulturális felületként való alkalmazását.
 • Támogatja a tipikus belvárosi, városi kultúra bemutatását, épolását, a kávéházi, filmszínházi, és sétálóutcai kultúra felélesztését.
 • Elősegíti a biztonságos életkörülményeket, azzal, hogy támogatja a társasházi közös területek (pincék, tárolók, lépcsőházak, stb.) épített értékeinek védelmére a távfelügyeleti rendszerek fejlesztését és a biztosítások kiterjesztését.
 • Segíti a belvárosi társasházak alapítványi célok által érintett körben való jogszabályoknak megfelelő működését támogatás, információ-szolgáltatás, előadások útján.
 • Az alapítvány céljait szolgáló tudományos publikációk, kiadványok megjelenését támogatja, illetve jelentet meg, ilyen előadásokat, konferenciákat, rendezvényeket támogat és szervez, honlapján ilyen információkat tesz közzé.
 • A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi forrásokat gyűjt, illetve gyarapít.
 • Együttműködik az azonos vagy hasonló célokat maga elé tűző, azok elérése érdekében tevékenykedő alapítványokkal, társadalmi szervezetekkel, valamint az állami és önkormányzati szervekkel.

BTA Magazin

A Belvárosi Társasházakért Alapítvány a Magnet Bank által meghirdetett KAP program keretében, annak anyagi segítségével életre hívta a BTA Magazin évszaki lap kiadványt, mely 2013 tele óta jelenik meg egyre nagyobb példányszámban és terjesztési területen.

A BTA Magazin elektronikus változata elérhető a http://www.belvaros-bta.hu/magazin.html oldalon.

A BTA Magazin közérdekű szórakoztató és információs lap, melyben a Belvárost érintő és a társasházi lakókat, lakóközösségeket érdeklő cikkek vannak.

A szerkesztés, kiadás és terjesztés saját erőink bevonásával történik, 16 oldalon és jelenleg 15 ezer példányban.

Célunk a 2015. évben elérni a 35-55 ezer példányszámot, illetve igény esetén a BTA Magazint 20-24 oldalas kiadvánnyá bővíteni.

Következő lapszámunk a karácsonyt megelőző adventi időszak elején, 2014. december 01-07. között kerül a postaládákba!